Referenser

Vi lämnar gärna referenser på de projekt vi genomfört! Här nedan är beskrivningar på några av dessa men vi vill inte publicera namn och telefonnummer till personer så hör gärna av dig om du vill komma i kontakt med någon referens så förmedlar vi gärna, eller om du vill se fler bilder först.

Brygga på Lidingö

Brygga med stenkistor, 32x3 meter. Stenkistorna är 12x3 meter och 10x3 meter, dessa är förankrade i berget med stålrör fyllda med betong.

Sjötransport med dykare

Sjötransport, Alto som platform för reparation av sjökabel till en fyr.

Brygga på Eknö

Brygga med en stenkista och pålar utmed berget. Projektet syftade till att skapa en trygg hamn med sjölä.

Pålad brygga

Bryggan är byggd av lärkträ i Näsbypark, en både miljövänlig och vacker brygga med både pålar och däck i lärkträ.