Projekt

Nedan visas några exempel på våra bryggprojekt; bryggor med stenkista, pålade bryggor samt flytbryggor i både trä-betong och helbetong.

Brygga med stenkista

En brygga gjord med stenkista som grund är alltid det mest hållbara alternativet men även det mer kostsamma. Stenkistan knuttimras på land med dymlingar av lärkträ, en beprövad och traditionell konstruktion. När stenkistan är klar ställs den ut på plats och fästs med pålar ner till berggrund varpå den fylls med skärv. Därefter reglas och däckas bryggan.

Stenkista under konstruktion.

Utställd stenkista i vinterskrud.

Färdig brygga med stenkista.

Pålad brygga

En pålad brygga är en enklare konstruktion där pålar slås ner till fast berggrund med 2-3 meters mellanrum. Mellan varje pålpar fästs en bom som håller upp bärlinor som vi sedan reglar och däckar på. Det är alltid en risk att isen "lyfter" en pålad brygga, för att minimera den risken kan vi fästa rör på pålarna som isen inte får fäste kring (se bild 2 nedan).

Pålning med pålhammare

Färdig pålad brygga

Flytbryggor

Flytbryggor finns i två alternativ; trä-betong och helbetong. Den förstnämda byggs på 2*2 meter flytblock med 2-3 meters mellanrum. Storleken och formen på dessa kan man variera fritt efter dessa mått. Helbetongbryggor är den något dyrare varianten och beställs enligt våran leverantör Enstaberga. Bredd: 2,4 m, 3,0 m och 4,0 m; Längd: 10 m, 15 m och 20 m som standard.

Flytbrygga på väg "hem"

Färdig flytbrygga