Roslagsbryggan– Sjötransport, bryggor, bojar

Roslagsbryggan AB erbjuder entreprenad och transporter i Stockholms skärgård. Med våra landstigningsbåter kan vi transporterar virke, möbler, fordon, entrepenadmaskiner, jord, sand och grus mm till bryggan på din ö. Vi erbjuder även persontransporter av t ex hantverkare, naturvårdare, filmteam mm.

Svensk skärgårdsmiljö är en av de vackraste på jorden, med ett klimat som är lika varierat som det kan vara hårt. Roslagsbryggan är specialister på bryggkonstruktioner i känslig skärgårdsmiljö, med en lösning för alla platser.

Vi utvärderar mark och botten och presenterar förslag på lösningar för varje enskilt uppdrag.Vår bredd och branschkunskap gör att vi kan erbjuda såväl stabila stenkistor som pålade bryggor, bryggor på berg och flytbryggor